„ОРКУС ТЕХНИК“ ЕООД

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

МАШИНИ ЗА ХИМИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ

ИНДУСТРИАЛНИ МАШИНИ ЗА ПРАНЕ, СУШЕНЕ И ГЛАДЕНЕ

ГЛАДАЧНА И ФИНИШНА ТЕХНИКА